Pískování

Tryskání - pískování kovů se nejčastěji využívá jako předúprava povrchu před aplikací nátěrových hmot nebo před nanášením žárového nástřiku. Tryskání - pískování kovů je zároveň nejúčinnější metodou, jak odstranit z materiálu staré nátěry nebo rez. Je využíváno především u kovů, výrobků z kovu, ocelových konstrukcí, ale i jiných materiálů, jako je beton, obkladové desky, fasády, dřevo atd.

Používaným abrazivem je SI, za použití SI lze provádět tryskání - pískování kovů samozřejmě i mimo provozovnu na místě stavby, na mostech, tunelech, sloupech a pod.za použití mobilní tryskací jednotky.

Čistota otryskaného povrchu se měří parametrem Sa, což je stupeň přípravy povrchu.
Standardní hodnotou pro otryskání je:
- Sa - lehké tryskání povrchu
- Sa 2 - důkladné tryskání povrchu
- Sa 2,5 – velmi důkladné otryskání

Příklady využití tryskání - pískování kovů:
- ocelové konstrukce
- kostry nákladních automobilů, přívěsů
- pískování disků
- části dopravní techniky
- kovářské výrobky
- zábradlí, schodiště
- sloupy a stožáry renovace dřeva a to jak veškerého nábytku