Balotinování

Tryskání balotinou je jedním ze způsobů povrchových úprav antikorozních ocelí a dílů z lehkých slitin. Balotinování patří mezi moderní technologie povrchových úprav a provádí se otryskáváním skleněným nebo keramickým granulátem. Vlastní technologický proces se provádí ve speciální komoře, která nesmí obsahovat uhlíkový materiál. V komoře nesmí být ani přítomen předmět z uhlíkového materiálu, jinak by došlo k nanesení koroze uhlíkového předmětu na balitonovaný povrch. Balotinování se používá jako pohledová úprava dílů, která zlepší estetické vlastnosti. Kromě toho se procesem balotinování zlepší protikorozní odolnost výrobku.

Výrobky tryskáme v boxu o velikosti délka 5,0 m x šířka 3,0 m x výška 2,2 m

Tryskáme dřevo, dřevěné výrobky, hliník a hliníkové výrobky.